Disclaimer

Sophy Socks verleent u hierbij toegang tot compressiehandschoenen.nl de website en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Sophy Socks behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Sophy Socks spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sophy Socks. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sophy Socks. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sophy Socks nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sophy Socks. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sophy Socks, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Bedrijfsgegevens
Sophy Socks (een handelsnaam van In2lect)
St. Michaëlstraat 4
5935 BL Steyl
Telefoon: 0031 6 38 41 24 442
E-Mail: info@sophysocks.nl
BTW-nr: NL001151778B73
Handelsregister: 74204734

Bankgegevens
KNAB-Bank
Naam: In2lect
IBAN: NL37KNAB0258634413
BIC: KNABNL2H